Serveis especials Policies Locals

Barna Gos K9 té com a producte estrella el servei externs exclusivament per a policies locals que estiguin interessats en la creació de la seva unitat canina, en la qual Barna Gos K9 els dóna l'assessorament, la formació per als agents guies i se'ls subministrés el gos que en tot moment necessitin per a la prestació dels seus serveis.

Barna gos K9 també disposa d'altres opcions, com ara la contractació del servei en dies puntuals sota les seves necessitats se'ls pot subministrar un gos detector d'estupefaents o un gos de patrulla, on l'empresa es farà càrrec en tot el moment del lliurament i recollida del gos, si cal i és per un temps estimat ens farem càrrec de l'aliment i de les visites de veterinari que necessiti. El client només s'haurà de preocupar de la realització del seu servei, la resta Barna Gos K9 el gestiona.

Barna Gos K9 actualment dóna cobertura a importants policies locals de Catalunya i també assessora altres policies locals de tot el territori nacional. Els resultats i la satisfacció dels nostres clients és el millor aval de la bona feina dut a terme.