Gos detector d'explosius

Els nostres gossos detectors estan altament qualificats i entrenats per realitzar qualsevol servei en detecció d'explosius.

Reuneixen les 2 certificacions que hi ha ara mateix oficials tant per Aesa com per Ports de Barcelona, on avalen que els nostres gossos estan operativament aptes per poder realitzar les seves funcions en la detecció d'explosius.

Els nostres gossos estan preparats perfectament i ensinistrats per poder fer controls a vehicles, paqueteria, persona i grans espais o esdeveniments esportius en on Barna Gos K9 és l'empresa líder en la prestació de serveis canins.

La contractació d'aquest servei sempre serà contractat el binomi "gos i guia" i és personal format i ensinistrat per Barna Gos K9, ja que creiem en la vinculació entre home i gos i els resultats són sorprenents. Els nostres equips estan entrenats per solucionar tot tipus de problema que es puguin trobar durant la prestació del servei prestat.

Si una empresa seguretat o una policia local vol disposar d'un gos detector d'explosius propi o en concepte de lloguer permanent, Barna Gos K9 formaria al personal per poder crear la vinculació "home-gos" i que en un futur puguin treballar junts.

Barna Gos K9 és una de les empreses millor preparades amb equips K9 en detecció d'explosius.