Gos detector d'estupefaents

Barna Gos K9, disposa de gossos detectors que estan altament qualificats i ensinistrats per a realitzar qualsevol servei en detecció d'estupefaents.

Els nostres gossos estan preparats perfectament i ensinistrats per poder fer controls a vehicles, paqueteria, persones i passatge i grans espais, especialment en grans esdeveniments culturals, d'oci i esportius.

Aquest tipus de servei serà contractat gos i tècnic de Barna Gos ja que nosaltres creiem en la vinculació entre home i gos i els resultats són sorpreses i estan entrenats per solucionar tot problema que es puguin trobar en el seu lloc de treball.

Si una empresa seguretat o una policia local vol disposar d'un gos detector d'estupefaents propi o en concepte de lloguer permanent, Barna Gos K9 formaria al personal per poder crear la vinculació "home-gos" i que en un futur puguin treballar junts.

Barna Gos K9 és una de les empreses millor preparades amb equips K9 en detecció d'estupefaents i és prestatària de diversos serveis d'K9 amb detecció d'estupefaents a Policies Locals.