Instal-lacions

Instal-lacions, materials i estris

INSTAL·LACIONS:

A la població de Castellbilsbal (Barcelona) Barna Gos K9 disposa d'unes grans instal·lacions per a la custòdia dels gossos, camp d'entrenament i centre de formació caní.

La instal·lació dels caniles, en el punt de servei, està adequada a la normativa vigent. L'interior de la instal·lació està proveït d'un llit elevada del sòl per al descans del gos.

REQUISITS EN INSTAL·LACIONS EXTERNES:

La instal·lació ha de situar en una ubicació el més allunyada / retirada possible, de maquinària o persones alienes al servei.

El client ha de facilitar un punt d'aigua i corrent.

El trasllat dels gossos al servei es realitza amb vehicles adaptats per al transport de gossos que disposa Barna Gos K9, S.L.

La prestació del servei porta inscrit l'acord en l'aplicació del document P.N.T, Procediment Normalitzat de Treball.

MATERIAL DE TREBALL:

S'utilitza el material necessari per al correcte desenvolupament del servei, el qual és subministrat per l'empresa JULIUS K9.

Fem servir arnesos, corretges i morrions d'alta qualitat, utilitzats pels cossos policials europeus.

ÚTILS:

Es subministren tots els estris necessaris per a la correcta manutenció del gos, bols d'acer inoxidable per a aigua i menjar. Material de neteja (escombra, recollidor, bosses, mànega, etc).

NUCLI ZOOLÒGIC:

Les instal·lacions de Barna Gos K9 SLU estan inscrites en el registre de Nuclis zoològics de Catalunya amb el número: B2501273. Amb la qualifiació de: Residència i escola d'ensinistrament de gossos.