Qualitat. Barna Gos empresa certifciada

BARNA GOS K9, fidel a la seva filosofia vol tenir sempre present un concepte molt important com a vehicle per assolir el nostre objectiu, “la qualitat en el servei”. Per a nosaltres la qualitat es un eix fonamental per dur a terme la bona prestació en els nostres serveis.

La confiança per sobre de tot:

Proximitat al client.

Limitem el nostre àmbit territorial a tot el territori Nacional amb el que tenim control dels nostres serveis, i alhora els nostres clients tenen accés directe a la direcció de l’empresa, per si s’ha de prendre decisions complicades de forma urgent.

Control de qualitat a través del nostre Departament de Qualitat.

Avaluació continua de la nostra qualitat a través d’inspeccions periòdiques, tant controlant el servei i el personal, com establint mecanismes de feedback amb el client.

SERVIAP QUALITY: Amb aquesta eina tots tenim control directe dels standars de qualitat dels serveis. Des de la direcció fins els operaris, passant pels mateixos clients.

Els responsables de qualitat introdueixen dades en passar pels serveis i anoten les observacions a l’APP. El Director de Qualitat fa seguiment a l’hora de verificar les mesures correctives que es van aplicant.

Totes les actuacions van reportades via mail a tothom que vol ser informat.

BARNA GOS K9 disposa dels certificats ISO en:

SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT: ISO 9001:2008

SISTEMA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL: ISO 14001:2004

SISTEMA DE GESTIÓ SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL: ISO 45001:2018

SISTEMA DE GESTIÓ SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ: ISO 27001:2017.